Hỗ trợ 24/7 Hotline: 0978.704.927 hiennguyen@dulichonline.vn

Công ty TNHH Hoa Sen Việt - The Faceshop

Du lịch ngày: 10/2013
Tháng 10.2013 Chuỗi 2 chương trình tập huấn team chuyên biệt cho Hoa Sen Việt - Đại lý độc quyền của The Faceshop tại Việt Nam đã được tổ chức trên khu du lịch Vresort trong 4 ngày liên tiếp.

Xem thêm
Công ty Thiên Thanh - Shiseido
Du lịch ngày: 11/2013
Tập đoàn sơn AkzoNobel - Dulux
Du lịch ngày: 11/2013
Tập đoàn Bảo hiểm Manulife
Du lịch ngày: 30/6 - 3/7/2013
Công ty CP Việt An
Du lịch ngày: 29 - 30/6/2013